1-riadky ZA 233ID 8.1.2019
essko
ZMP ZA 888ID 9.12.2018
Cico
2-riadky ZA 211IC 26.10.2018
PLATE
ZMP ZA 000AA 31.3.1997
prívesy ZA 155YM 12.11.2018
slovenskeec
ZMP ZA 000YA 31.3.1997
prívesy 2r ZA 068YE 27.2.2017
dnblistener
ZMP ZA 000YA 31.3.1997
motorky ZA 306HU 30.9.2018
PLATE
ZMP ZA 111HK 3.6.2017
Viziobr98
motorky malé ZA 844HY 31.10.2018
Tomino
ZMP ZA 000AA 31.3.1997
 H  ZA H 055 1.5.2018
dnblistener
 M  ZA MA042 11.5.2018
Viziobr98
 S  ZA S 006 1.5.2004
Merlin
 V  ZA VA572 30.12.2018
Tomino
 X  ZA X 247 7.1.2012
mates89
 Z  ZA Z 335 27.7.2018
Palii


X