1-riadky ZA 743HF 25.4.2017
stofi
ZMP ZA 555HH 15.4.2017
stofi
2-riadky ZA 847HA 23.4.2017
Cico
ZMP ZA 000AA 31.3.1997
prívesy ZA 049YL 16.2.2017
slovenskeec
ZMP ZA 000YA 31.3.1997
prívesy 2r ZA 068YE 27.2.2017
dnblistener
ZMP ZA 000YA 31.3.1997
motorky ZA 490AK 2.4.2017
PLATE
ZMP ZA 000AA 31.3.1997
motorky malé ZA 399AJ 5.4.2017
dnblistener
ZMP ZA 000AA 31.3.1997
 H  ZA H 045 30.8.2016
Lubos1993
 M  ZA MA003 14.2.2017
Lubos1993
 S  ZA S 006 1.5.2004
Merlin
 V  ZA VA311 4.4.2016
RUL
 X  ZA X 247 7.1.2012
mates89
 Z  ZA Z 280 25.5.2015
Cico


X