1-riadky SV 638BF 24.9.2017
Cico
ZMP SV 853BF 20.10.2017
maxim
2-riadky SV 145BD 5.9.2016
Viziobr98
ZMP SV 000AA 31.3.1997
prívesy SV 203YC 20.9.2017
Palii
ZMP SV 000YA 31.3.1997
prívesy 2r SV 368YA 1.10.2016
Palii
ZMP SV 000YA 31.3.1997
motorky SV 639AC 29.7.2017
Palii
ZMP SV 000AA 31.3.1997
motorky malé SV 064AC 5.3.2012
Ivanecko
ZMP SV 000AA 31.3.1997
 H  SV H 006 5.6.2013
smolko
 M  SV M 000 1.4.1997
 S  SV S 000 1.4.1997
 V  SV V 000 1.4.1997
 X  SV X 051 24.11.2011
Merlin
 Z  SV Z 111 19.10.2014
jersey


X