1-riadky KS 119EV 14.3.2019
TomiKE
ZMP KS 999EU 4.3.2019
slovenskeec
2-riadky KS 457EJ 19.6.2018
Palii
ZMP KS 000AA 31.3.1997
prívesy KS 971YI 21.12.2018
slovenskeec
ZMP KS 000YA 31.3.1997
prívesy 2r KS 461YD 28.7.2015
jersey
ZMP KS 000YA 31.3.1997
motorky KS 357EN 14.8.2018
TomiKE
ZMP KS 000AA 31.3.1997
motorky malé KS 534AH 6.4.2016
Palii
ZMP KS 000AA 31.3.1997
 H  KS H 021 11.5.2015
Palii
 M  KS M 184 9.5.2018
Palii
 S  KS S 058 17.5.2017
Lubos1993
 V  KS V 827 7.7.2017
Stando
 X  KS X 000 1.4.1997
 Z  KS Z 118 29.3.2017
Palii


X